რომენ გარის წიგნების პრეზენტაცია

ქართულ ენაზე გამოიცა რომენ გარის ორი რომანი: ,,ცის ფესვები" და ,,ფრანები"