გამომცემლობა აგორა დაარსდა 2006 წელს. იგი გამოსცემს ძირითადად ფრანგულენოვანი ლიტერატურის თარგმანებს - მხატვრულ ნაწარმოებებს, ფილოსოფიური, სოციოლოგიური ხასიათის ესეებს, დოკუმენტურ პროზას, საბავშვო ლიტერატურას; მცირე რაოდენობით - არაფრანგული ლიტერატურის თარგმანებს და ქართველი ავტორების ნაწარმოებებს.