2021 წელი

ნომინანტების მოკლე სია:

1) -

ლაურიატი

გიორგი (ჟორჟ) ეკიზაშვილი - მთარგმნელობით საქმიანობაში შეტანილი ღვაწლისთვის

დაჯილდოების ცერემონია