თვალი და გონება

თვალი და გონება

მორის მერლო-პონტი მეოცე საუკუნის ფრანგი ფილოსოფოსია, რომელმაც თავისი მოღვაწეობა ფენომენოლოგიასა და ექსისტენციალიზმს მიუძღვნა. "თვალი და გონება" გახლავთ ფილოსოფიური მედიტაცია მხატვრობაზე, სადაც ავტორი მიუთითებს საზღვრებს მიღმა ფენომენოლოგიის გასვლის დასაწყოსზე და ახალი ონტოლოგიის შექმნის მოთხოვნილებაზე.