პატარა შარტრეზი

პატარა შარტრეზი

წიგნმა "პატარა შარტრეზი" 2002 წელს მიიღო "პრემია ინტერ" რომანის პერსონაჟების მთავარი პრობლემა ისაა, რომ უჭირთ ყოფნა. ყოფნასა და სიტყვებს შორის არსებობს კავშირი: რაში და სადამდე შეუძლიათ სიტყვებს, ან საერთოდ, შეუძლიათ კი რომ დაგვეხმარონ არსებობაში, ყოფნაში? ესაა რომანი პატარა გოგონასა და წიგნის მაღაზიის მეპატრონის ტკივილიან ურთიერთობაზე... ესაა რომანი სიტყვისა და დუმილის ჭიდილზე...