წიგნები

გიორგი ეკიზაშვილი

შორეული ჰანგები

ბურჰან სონმეზი

სტამბოლი, სტამბოლი

ჰაქან გიუნდაი

ზიანი

ჟან დე ლა ფონტენი

იგავ-არაკები

ამინ მაალუფი

ტანიოსის კლდე