წიგნები

ფრედ ვარგასი

მოღელავს სენა

ჟიულ რომენი

კნოკი

დანიელ პენაკი

ფერია კარაბინით

რომენ გარი

ცხოვრება წინაა

ანატოლ ფრანსი

ბალთაზარი

ანრი რენე ალბერ გი დე მოპასანი

ორლა

ბლეზ სანდრარი

ოქრო. რომი