გერონტი ქიქოძის სახელობის პრემიაგერონტი ქიქოძის პრემიის მოსაპოვებლად განაცხადები მიიღება 2023 წლის 23 იანვრიდან 10 თებერვლამდე.


გერონტი ქიქოძის სახელობის პრემია დააარსა გამომცემლობა აგორამ 2019 წელს და იგი ყოველწლიურად გადაეცემა ფრანგულენოვანი რომანის საუკეთესო ქართულ თარგმანს.

 

ჟიური შედგება ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტებისგან და არის კონფიდენციალური.

ლაურეატის გამოსავლენად ჟიური ხელმძღვანელობს შემდეგი კრიტერიუმებით:

1.   თარგმანის ხარისხი: რამდენად კარგად ფლობს მთარგმნელი ქართულ და ფრანგულ ენებს, რამდენად ადეკვატურად გადმოაქვს აზრი, რამდენად ინარჩუნებს ენის რეგისტრს, მწერლის სტილს და სხვ.

2.      რამდენად ხელს შეუწყობს ეს თარგმანი ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებას.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები:

- რომანის ორიგინალი დაწერილი უნდა იყოს ფრანგულ ენაზე, ავტორი უნდა იყოს ფრანგი ან ფრანგულენოვანი ქვეყნის წარმომადგენელი;

- რომანი თარგმნილი უნდა იყოს ფრანგული ენიდან;

- ქართული გამომცემლობა უნდა ფლობდეს რომანის ქართულ ენაზე გამოცემის საავტორო უფლებას, თუ მწერალი ცოცხალია ან მისი გარდაცვალებიდან არ არის გასული 70 წელი.

- რომანის ქართული თარგმანი ბეჭდური სახით გამოცემული უნდა იყოს კონკურსის გამოცხადების წინა წელს.

- რომანის ქართული თარგმანი კონკურსზე უნდა წარადგინოს გამომცემლობამ ან მთარგმნელმა. განაცხადი უნდა შეივსოს გამომცემლობა აგორას საიტზე (http://agorabooks.ge/ka/award), ხოლო წიგნის ორი ეგზემპლარი მიაწოდოთ - ეკა ჩაჩხიანს მისამართზე: პასტერის ქ. 5. გთხოვთ, წიგნების ჩაბარების დრო წინასწარ შეათანხმოთ ტელეფონით 555541900.

- განაცხადებების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.

- გერონტი ქიქოძის სახელობის პრემიის ლაურეატი გამოცხადდება მარტის თვეში.

- პრემია წარმოადგენს 1000 ლარს. იგი გადაეცემა მთარგმნელს.

 

2021 წლიდან პერიოდულად გაიცემა ასევე პრემია მთარგმნელობით საქმიანობაში შეტანილი ღვაწლისთვის. პრემიიის ოდენობაა 1000 ლარი. ლაურეატს ასახელებს თავად გამომცემლობა აგორა.


გამომცემლობა აგორა გისურვებთ წარმატებას!

 

შეავსეთ განაცხადი

გამომცემლობის საკონტაქტო პირი
მთარგმნელი

ლაურეატები