წიგნები

რომენ გარი

ქალის ნათელი

როლან ბარტი

მითოლოგიები

პიერ ბომარშე

ფიგაროს ქორწინება

საიტ ფაიკ აბასიანიკი

უსარგებლო კაცი

პოლ ქლივი

დამლაგებელი

პატრიკ მოდიანო

დორა ბრუდერი