ქალაქის ფორმა

ქალაქის ფორმა

წიგნის ქართული თარგმანი ეძღვნება ნანტისა და თბილისის დაძმობილების ორმოცი წლისთავს