წიგნები

ალექსანდრე დიუმა

კავკასია

პატრიკ მოდიანო

ბნელი ჯიხურების ქუჩა

პატრიკ მოდიანო

დორა ბრუდერი

პოლ ქლივი

დამლაგებელი

საიტ ფაიკ აბასიანიკი

უსარგებლო კაცი

პიერ ბომარშე

ფიგაროს ქორწინება

როლან ბარტი

მითოლოგიები

რომენ გარი

ქალის ნათელი